1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 210

Прочитайте подані в звуковому записі слова й запишіть їх орфографічно (буквами). Підкресліть букви на позначення губних приголосних.

Бояться, яблуня, гущавінь, дзьоб, Ньютон, б’є, тюк, в’юн, лящ, лізь, радію, фініш, європейський.

Повідомити про помилку