1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 211

Випишіть спочатку слова, у яких букви я, ю, є позначають два звуки, а потім – слова, у яких ці букви позначають один звук і м’якість попереднього приголосного.

Два звуки Один звук
м’ята
ясен
єдність
дбаєш
мільярд
об’єкт
кулінарія
комп’ютер

рілля
цілющий
синє