1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 215

І. Спишіть речення. Підкресліть однією рискою слова, у яких звуків більше, ніж букв; двома – у яких букв більше, ніж звуків.

1. Щебечуть і джерготять пташки, та шурхотять ящірки в траві.
2. Шепче задумливо листя, в’яне, жовтіє, стріпує роси сріблясті.
3. Спадала сутінь м’яко з далини.
4. Мальви зоріють веселковими візерунками.

ІІ. Схарактеризуйте письмово за зразком звуки у виділеному слові та позначення цих звуків на письмі. Скористайтеся картою звуків, уміщеною на форзаці.

Зоріють [зор’ійут’]
[з] — пригол., дзвін., тв., буква З
[о]    — гол., буква О
[р’] — пригол., м’як., буква Р
[і]    — гол., буква І
[й] — пригол., буква Ю
[у] — гол., буква Ю
[т’] — пригол., м’як., букви ТЬ
7 букв, 7 звуків

Повідомити про помилку