1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 216

Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Зазначте кількість звуків і букв. Підкресліть у цих словах і вимовте дзвінкі приголосні.

Дзеркало [дзе’ркало] — 8б., 7 зв.,
джем [дже’м] — 4 6., 3 зв.,
їжак [йіжа’к] — 4 6.,5 зв.,
дощовий [дошчови’й] — 7 6., 8 зв.,
бджола [бджола’] — 6 б.,б зв.,
яблучко [йа’блучко] — 7 б, 8 зв.,
ґудзик [ґу’дзик] — 6 6.,5 зв.,
хрущ [хру’шч] — 4 6., 5 зв.,
людина [л’уди’на] — 6 6., 6 зв.