Вправа 223

І. Cпишіть слова, позначте місце наголосу. За потреби скористайтеся словничком наголосів, поданим у додатках.
Нови́й, гетьма́нський, вира́зний, о́лень, завда́ння, український, літо́пис, запита́ння, одина́дцять, ки́дати, діало́г, кіломе́тр, легки́й, чотирна́дцять, кори́сний, сто́ляр.

ІІ. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією, а також поділіть на склади. Який із цих складів наголошений?
одина́дцять о-ди-на́д-пять [одиенадц’ат’]


Коментарі

Всього коментарів: 0