Вправа 236

І. Поділіть слова на частини для переносу (де це можливо) і запишіть.

По-три-во-жи-ти, хо-джу, від-жи-ти, під-зем-ний, 4 кг, алея, М. Коцюбинський, без-до-ріж-жя, зем-ля, ґу-дзик, пта-ство, краєзнавство, об-клас-ти, земле-трус, ви-тра-ча-ти, даль-ній, над-зви-чай-ний, бур’-ян, низь-ко, ака-де-мі-я, далеко-східний, Дес-на, виш-ня, ук-ра-їн-ський, 2018 р., п’яти-гран-ний, ра-йон, ви-зна-ти


Коментарі

Всього коментарів: 0