1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 24

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Визначте тему й основну думку тексту, стиль мовлення.
2. Визначте адресата та мету висловлення.
3. Виділіть структурні частини тексту (вступ, основна частина, кінцівка).
4. Складіть і запишіть план тексту.

План

1. Багата історія краю.
2. «Дике поле».
3. Заснування слобід і міст.
4. Будівництво укріплень, церков і шкіл.
5. Край високорозвинених господарства й культури.