1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 241

Прочитайте вголос речення, правильно вимовляючи голосні звуки. Знайдіть і запишіть фонетичною транскрипцією слова з ненаголошеними [о], [е], [и]. Поясніть вимову наголошених і ненаголошених голосних у цих словах.

[гоулубко] [криешталев’ійі]
[джеерела] [веисни] [меине] [миене]