1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 242

Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е або и. Як вимовляємо в них ненаголошені [е], [и]? Поряд напишіть перевірні слова з наголошеними [е], [и], позначте наголос.

безземельний — зе́млі,
селянин — се́ла,
зупинитися — зупи́нка,
поринати — пори́нув,
весло — ве́сла,
хилитися — похи́лений,
липневий — ли́пень,
вечірній — вечір,
вишневий — ви́шня,
теплиці — те́пло,
стебло — сте́бла,
широкий — ши́роко,
зимувати — зи́ми,
стелити — засте́лений.