Вправа 246

I. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е або и. Позначте орфограму. Правильність написання слів, щодо яких маєте сумнів, перевірте за словником.
Степовий, майстер, лелека, прибережний, звеселити, тривога, ведмідь, бриніти, мелодія, осені, дзвенить, черешня, гриміти, підземелля, зерновий, велетень, колисати, тиждень, далечінь, променіє, витирати, пшениця.

II. Виділені слова поділіть на частини для переносу з рядка в рядок.
під-зе-мел-ля, про-мен-ніє


Коментарі

Всього коментарів: 0