1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 251

Запишіть слова фонетичною транскрипцією. У яких словах приголосні уподібнюються?

Мотузка [моуту́зка]
вокзал [воґза’л]
швидкий [швитки’й]
боротьба [бород’ба’]
казка [ка’ска]
танці [та’н’ц’і]
легкий [леихки’й]
просьба [про’з’ба]
берег [бе’рег]
важко [ва’шко]
Марічці [мар’і’ц:’і]
здається [здайе’ц:’а]
умиваєшся [умива’йес:’а].