Вправа 252

Випишіть слова, під час вимови яких відбувається уподібнення приголосних. Вимовте ці слова відповідно до норм орфоепії та запишіть фонетичною транскрипцією. Скористайтеся орфоепічним словником.

вогкою [вохко́йу]
берізки [беир’і́зки]
навчаєшся [навча́йеис’:а]
ніжиться [н’і́жиец’:а]
солодкий [соло́дкий]
зжити [ж:и́ти]
стежці [сте́з'ц’і]
кішкі [к’іс’ц’і].


Коментарі

Всього коментарів: 0