Вправа 255

Прочитайте речення, дотримуючись правил орфоепії. Визначте, у якому з виділених слів префікс з вимовляємо як [ж], у якому – як [с], а в якому – як [з]. Від чого це залежить?

1. Зерно зерна треба зжати сповна.
2. З чужого воза і посеред дороги зсадять.
3. Хто знання має, той мур зламає.


Коментарі

Всього коментарів: 0