1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 257

І. Запишіть слова фонетичною транскрипцією.

[сн’іда́нок]

[кни́з’ц’і]

[донеиц’:і]

[с:ү́нути]

[беи:у́рний]

[сеирежка]

[шви́тко]

[ле́хко]

[молод’ба́]

[диевү́йеис’:а]

[в’ідн’іма́йеиц’:а]