1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 259

І. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поряд запишіть перевірне слово (де це можливо). Написання слів, до яких не можна дібрати перевірне слово, перевірте за словником.

Людський (люди), футбольний, боротьба (боротися), берегти (берегиня), скибка (скибочка), важко (важезний), низько (низенько), нігтик (ніготь), бризки (бризочки), кігті (кіготь), призьба, молотьба (молотити), косьба (косити), стежка (стежечка), у діжці (діжечка), дьогтьовий (дьоготь), вокзал, баскетбол, у ложці (ложечка).

ІІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. За потреби скористайтеся орфоепічним словничком, поданим у додатках.

[л’уд’с’кий];
у[д’із’ц’і].