1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 267

І. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, пропущену букву. Позначте орфограми, поясніть написання.

Радісно, вісник, учасник, щотижневий, заздрісний, кістлявий, хвастливо, шістнадцять, безжалісний, виїзний, контрастний, швидкісний, совісний, зап’ястний, перехресний.

ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

[запиа́сний] [пеиреихре́сний]