1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 268

Розподіліть слова на три групи: 1) у яких спрощення відбувається і воно позначається на письмі; 2) у яких спрощення відбувається, але не позначається на письмі; 3) у яких спрощення не відбувається. Запишіть слова групами, уставляючи, де потрібно, пропущену букву.

1) жалісливий, пісний, пристрасно;
2) шістнадцятий;
3) хвастливий, кістлявий, баластний.