Вправа 279

Випишіть спочатку слова, у яких на місці пропуску слід уставити букву и, а потім – у яких слід уставити букву і. Обґрунтуйте орфограму. За потреби скористайтеся словником.

Читати, ключик, число, щипці, щит, життя, шити, хист, хитати, хижак, численний, чистота.

Вечірній, чіпляти, щілина, шкільний, шічка, легкість, шість, перешіптуватися, щільний.