1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 294

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть свій вибір.
ІІІ. Підкресліть підмети й присудки двох перших речень.

1. Садок уже одцвівся й густо вкрив землю білими пелюстками.
2. Плачуть і моляться білі троянди.
3. У своїм краї, як у раї.
4. У степу ще дужче розжеврілось, і на грядках, у кого вже зорано, червоно виблискують скиби, а в борознах, як сніг у проваллі, біліє опалий цвіт.
5. Тато щось майструє у дворі й задоволено на гойдалку поглядає.

II. До виділених слів доберіть форми слова або спільнокореневі слова із чергуванням звуків. Дібрані слова запишіть.

грядках — на грядці.
сніг — сніжок, сніжний.