1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 30

І. Прочитайте текст. Знайдіть прикметники, за допомогою яких змальовано дівчину та рослину. Яку роль відіграють прикметники в тексті?

Прикметники, що змальовують дівчину: красива, струнка, довгокоса, блакитноока, чорноброва, добра.
Прикметники, що змальовують рослину: великий, білоцвітний.

ІІ. Поясніть лексичне значення виділених слів.

Край — лінія, що обмежує поверхню чого-небудь, а також те, що прилягає до цієї лінії; кінець.
Згадка — Відтворення в пам'яті, свідомості подій, обставин, образів і т. ін. минулого, відновлення уявлень про кого-, що-небудь; згадування.

ІІІ. Складіть колективно простий план тексту.

План

1. Довгокоса красуня Калина.
2. Дівчина посадила кущ, що дав зернятка — серця.
3. Подарунок для рослини

Повідомити про помилку