1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 31

Від слів, поданих у дужках, утворіть споріднені прикметники. Спишіть речення, замінюючи іменник утвореним прикметником.

1. Купили шкільне приладдя.
2. Поїхали до Харківської області.
3. Підійшли до пішохідного переходу.
4. Я відповів на телефонний дзвінок.
5. Милувалися лісовими квітами.
6. Останні сонячні дні.
7. Уже час обідньої перерви.