1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 311

Подані іменники поставте у формі давального відмінка однини, а також утворіть від них прикметники із суфіксом ­ин­. Запишіть слова групами. Підкресліть знак м’якшення і поясніть його наявність чи відсутність.

Вихователька — виховательці — виховательчин.
Тетянка — Тетянці — Тетянчин.
Яблунька — яблуньці — яблуньчин.
Рибалка — рибалці — рибалчин.
Матінка — матінці — матінчин.
Донька — доньці — доньчин.