1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 322

I. Cпишіть речення, уставляючи на місці крапок сполучення букв йо чи ьо та розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть вивчені орфограми.

1. Тихо пливе блакитними річками льон.
2. Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, є тисячі ланів, але один лиш мій.
3. Усе лякало нас: трава, що тихо майоріла, і гаю дальнього стіна, що в заході горіла.
4. Над яром явір тонкостанний калині сльози витирав.
5. Буде ще після цього простір лиману, і вітер попутний, і біла заметіль чайок над головою.

 

II. Визначте частини мови й підкресліть члени речення в першому реченні. Поясніть уживання розділових знаків в останньому реченні.

о, і о, і о — однорідні члени з повторюваним сполучником і.
1. Тихо — прися., пливе — дієсл., блакитними — прикметн., річками — імен., льон — імен.