Вправа 327

Утворіть від поданих іменників прикметники за допомогою суфікса ­-ян-­. Запишіть слова парами. Підкресліть орфограму. Вимовте правильно утворені слова.

Різдво — різдвяний, дерево — дерев’яний, кров — кров’яний, кроква — кроквяний, торф — торф’яний, солома — солом’яний, трава — трав’яний, тьма — тьмяний, зоря — зоряний.