Вправа 339

1) віддалятися, беззубий, оббитий, роззброїти;
2) туманність, годинник, стінний, сезонний, пасся;
3) юннат, фіззарядка.

[тума́н’:іс’т’] — 10 б., 8 зв.
Уподібнюється [с’]