1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 341

Утворіть і запишіть слова з подвоєними буквами, додаючи до поданих слів один із префіксів з довідки. Позначте ці префікси, підкресліть та поясніть орфограми.

Безземельний, беззоряний, відділити, возз’єднувати, віддати, оббити, оббігати, оббризкати, віддерти, піддражнити.