1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 344

Спишіть словосполучення, уставляючи, де потрібно, букву н. Перевірте одне в одного правильність виконання завдання.

Цінний подарунок, журавлиний клич, двохвилинна затримка, осине гніздо, Південний Буг, щоденне меню, олов’яний солдатик.