Вправа 354

I. Спишіть речення, уставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть вивчені орфограми, поясніть написання.

1. Істинна ввічливість полягає в доброзичливому ставленні до людей (Ж.-Ж. Руссо).
2. Від серця до серця мелодія ллється (П. Перебийніс).
3. Сонце стоїть високо, сипле р’ясним промінням у відкриті юні обличчя (О. Гончар).
4. Колисав мою колиску вітер рідного Поділля і зливав на сонні вії степового запах зілля (Олександр Олесь).

II. Знайдіть в останньому реченні слова, до яких можна дібрати форми слова або спільнокореневі слова із чергуванням звуків. Запишіть слова парами.

Вітер — вітру. Поділля — Подоллі, рідного — роду, сон — сни, зілля — зело.