1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 356

Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть орфограми й обґрунтуйте написання. За потреби скористайтеся орфографічним словником.

Плавання, обличчя, заллється, гіллястий, любов’ю, сталлю, безділля, щеплення, гусеня, ділення, пам’яттю, скатертю, колосся, Полісся, безсмертя, відкриття, ртуттю, насіння, суддя, стаття, статей, Ілля, зілля, бажання, свіжістю, зрання, навмання.