1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 359

І. Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки. Підкресліть вивчені орфограми, поясніть написання.

1. Без нашого Гриця вода не освятиться.

2. Велике дерево поволі росте.

3. Під лежачий камінь вода не тече.

4. Хоч близько, та слизько.

5. Яке коріння, таке й насіння.

6. Лобом муру не проб’єш.

7. І будень, і неділя — все лінивому безділля.

8. Дома й стіни допомагають.