1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 369

Утворіть з кожної пари слів словосполучення, а потім доберіть до нього синонімічне. Утворені словосполучення запишіть. За потреби для граматичного зв’язку слів використовуйте прийменники.

Цегляний будинок, будинок з цегли; осінні дні, дні осені; комп’ютерна програма, програма для комп’ютера; природній витвір, витвір природи; економічний розвиток, розвиток економіки; земля України, українська земля; сік яблука, яблучний сік; хвилі Дніпра, дніпровські хвилі; берег моря, морський берег.