1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 37

ІІІ. Випишіть особові займенники та з’ясуйте, замість яких іменників їх ужито.

(під) ним; він; я; (від) мене; йому; (на) ній.