1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 372

І. Спишіть, добираючи з дужок таке слово, щоб утворився стійкий вислів – фразеологічне словосполучення. Поясніть значення кожного фразеологізму.

Накивати п’ятами (втекти), пекти раки (червоніти), скласти руки (здатися), народитися в сорочці (мати щастя), вовчий апетит (гарний апетит).

 

ІІ. Складіть і запишіть речення з двома фразеологізмами.

Зі страху хлопці накивали п’ятами. Про мого старшого брата кажуть, що він народився в сорочці. Не можна при першій невдачі скласти руки, слід впевнено продовжувати свої наукові досліди.