Вправа 374

II. Випишіть усі можливі словосполучення. Виконайте письмово синтаксичний розбір чотирьох з них (на вибір).

Ходить (де?) між деревами, стає (як?) навшпиньки, стає (біля чого?) біля черешні, черешні (якої?) кожної, тягнеться (до чого?) до листя, листя (якого?) густого, тягнеться (до чого?) ягід, торкається (до чого?) до них, торкається (чим?) промінням, промінням (чого?) сонця, сонця (якого?) липневого.

У словосполученні ходить між деревами головне слово — ходить, залежне — деревами. Ходить (де?) між деревами.
Головне слово виражене дієсловом, залежне — іменником.
Залежне слово пов’язане з головним за допомогою прийменника між та закінченням.

Стає навшпиньки — головне слово — стає, залежне — навшпиньки. Стає (як?) навшпиньки.
Головне слово виражене дієсловом, залежне — прислівником. Залежне слово пов’язане з головним за смислом.

Стає біля черешні — головне слово — стає, залежне — черешні. Стає (біля чого?) біля черешні.
Головне слово виражене дієсловом, залежне — іменником.
Залежне слово пов’язане з головним за допомогою прийменника біля та закінчення.

Тягнеться до ягід — головне слово — тягнеться, залежне — ягід. Тягнеться (до чого?) до ягід.
Головне слово виражене дієсловом, залежне — іменником.
Залежне слово пов’язане з головним за допомогою прийменника до та закінчення.

Торкається до них — головне слово — торкається, залежне — них. Торкається (до чого?) до них.
Головне слово виражене дієсловом, залежне — займенником.
Залежне слово пов’язане з головним за допомогою прийменника до та закінчення.