Вправа 377

І. Відновіть з кожної групи слів прислів’я та запишіть. Доведіть на прикладі одного з речень, що слова в ньому пов’язані за змістом і граматично.

Не брудни криниці, бо схочеш водиці.
Посієш хліб вчасно — будеш мати рясно.