1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 379

І. Спишіть речення, уставляючи пропущені букви е або и. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

1. І ось уперіщив дощ, зашумів над полями, над пасікою (В. Приходько).

2. Для українця калина наймиліша (В. Супруненко).

3. Мерзнуть зорі в небі сірім (В. Підпалий).

4. Признаюсь у любові лісам, полям, заплавам рік (В. Крищенко).

5. Прилетіли ластів’ята, сіли край віконця, принесли у нашу хату весняного сонця (В. Крищенко).

6. Травневе сонце в травах спочивало (В. Підпалий).

 

ІІ. Підкресліть граматичні основи. Укажіть речення з одним головним членом.

4-е речення

 

ІІІ. Випишіть усі словосполучення з першого речення. Чи будете ви виписувати граматичну основу? Чому?

Зашумів над полями, зашумів над пасікою.