1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 382

Поміркуйте, чому в першому реченні граматична основа складається з одного головного члена, а в другому – з підмета і присудка.

1. Кілька днів заметало колючим снігом. «Снігом» не може бути підметом, бо стоїть у Ор. в.

2. Кілька днів заметав колючий сніг. У другому реченні слово «снігом» виступає підметом.