1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 383

Доведіть, що подані речення мають один головний член. Доберіть до цих речень синонімічні, щоб виділені слова стали підметами. Запишіть речення парами, підкресліть граматичні основи.

Пахло скошеною травою. — Пахне скошена трава. З моря повіяло холодом. — Холод повіяв з моря. Водою залило дороги. — Вода залила дороги. Пахне барвінком нічним. — Пахне нічний барвінок. Замело снігом усі стежки й дороги. — Сніг замів усі стежки й дороги.