1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 401

Б. Схарактеризуйте виділені в них додатки за такими критеріями: а) що означає (предмет, ознаку предмета чи ознаку дії); б) якою частиною мови виражено; в) на яке питання відповідає

Насіння — а) предмет, б) іменник, в) що?
Їм — а) предмет, б) займенник, в) кому?
Деревця — а) предмет, б) іменник, в) чого?

Додаток — це другорядний член речення, який означає предмет і відповідає на питання всіх відмінків, крім називного.