Вправа 403

І. Спишіть речення, ставлячи іменники, що в дужках, у потрібному відмінку. Підкресліть ці іменники як члени речення.

1. Сьогодні на ставку скошуватимуть рогозу та комиш.
2. На городі цибатий соняшник голову крутить весь день.
3. Теплий вечір у сивих туманах вже останню зорю погасив.
4. Вечірні сутінки на землю раптом сіли і засмутили воду голубу.

 

II. Знайдіть речення з одним головним членом. Перебудуйте це речення на речення з підметом і присудком.

Сьогодні на ставку люди скошуватимуть рогіз та комиш.