1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 406

І. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи й додатки.

1. Цю сорочку мені вишила материнська ласкава рука.
2. Пахне вітром і землею вогкий вітер-срібнокрил.
3. Замело снігами полтавські села та хутори.
4. Додає і наснаги, і сили нам любистковий подих землі.
5. Сові сонце ріже очі.

 

ІІ. Доберіть антоніми до виділених слів, а також по два спільнокореневих слова.

Ласкава — груба; вогкий — сухий.

Ласкава — ласка, ласкати. Вогкий — вогкість, вогко.