1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 407

Б. Схарактеризуйте виділені означення за такими критеріями: а) на що вказує (предмет, ознаку предмета чи ознаку дії); б) якою частиною мови виражене; в) на яке питання відповідає.

Вечірнім — а) ознаку предмета, б) прикметник, в) яким?
Величезним — а) ознаку предмета, б) прикметник, в) яким?
Наше — а) ознаку предмета, б) займенник, в) яке?

В. Зробіть висновок про особливості означення як другорядного члена речення.

Означення — це другорядний член, який вказує на ознаку предмета і відповідає на питання: який? котрий? чий?