1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 410

Складіть і запишіть три речення з іменником соловейко так, щоб у першому з них іменник був додатком, у другому — означенням, у третьому — підметом. Форму слова можна змінювати.

Улітку соловейка почути можна дуже рідко, бо він зайнятий вигодовуванням своїх пташенят. Спів соловейка чарує і тривожить душу людини. Соловейко — неперевершений співак, не терпить суперників, намагається їх переспівати.