Вправа 425

Спишіть речення, підкресліть присудки й обставини. З’ясуйте, на яке питання відповідає кожна обставина.

1. Тільки шелестіло яблуневе листя й невиразно чорніли стовбури дерев.

2. А журавлі летять собі додому ключами.

3. Зайду в траву і ляжу горілиць.

4. Метелик білий в маки залетів.

5. Ніколи не повертаються назад три речі: час, слово, можливість.

6. Добре діло роби сміло.