1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 429

І. Спишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте їхнє вживання. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

1. Теплий дощ застав і птахів, і людей серед поля.

2. Досі кожному сниться домівка колишня і лелече гніздо на дуплистій вербі.

3. Мати дала нам і сонце, і долю.

4. Тут живуть мої старі батьки і мене у гості виглядають.

5. Молодь вийшла у сад погуляти, поспівати та пожартувати.

 

III. Накресліть схеми розташування однорідних членів двох речень (на вибір).

1. і о, і о; 2. о і о