Вправа 433

Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

1. Ранкові поля стрепенулися, перехлюпнувшись за іскристий обрій, чітко заворушились на тлі золотого лиття хмарин і вмилися сонцем.

2. Мороз хапав зубами калюжі і землю і так тримав їх, доки міг.

3. Легенда починається з кохання, із подвигу і мужності людської, з джерельця чистого води живої, із сонячного дивного світання.

4. Так пахне осінь листям, грибами, печеною картоплею, медами і вогкістю, що із долини йде.