1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 466

ІІ. Виконайте усно синтаксичний розбір речень. Розбір двох з них запишіть.

1. Вересень уже запалив осінні вогнища в лісах і дібровах. (Розповідне, неокличне, просте. Граматична основа складається з підмета вересень та присудка запалив. З другорядних членів є означення осінні, додаток вогнища, обставини уже, в лісах, дібровах. Однорідні члени в лісах і дібровах, кома не ставиться, бо з’єднані одиничним сполучником і).

2. Вечір висипав зорі на чорнющого неба чоло. (Речення розповідне, неокличне, просте. Граматична основа складається з підмета вечір, присудка висипав. З другорядних членів є додаток зорі, означення чорнющого, обставина на неба чоло).

Повідомити про помилку