1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 479

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і обґрунтуйте пунктограми. Як з’єднано частини складних речень?
ІІ. Підкресліть члени речення в другому та третьому реченнях.

1. Місяць в травах росяних купався, по степу світилась ковила.

2. Із-за тину привітно виглядає соняшник, а за хатою хвилюється золотий пшеничний лан.

3. Пройшли перші травневі дощі, і розгорнулося листя київських каштанів.

4. Учені виявили, що в далекому минулому територію нашої країни покривав лід.

5. Не має спочинку ріка, бо течія річки стрімка.