1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 491

Утворіть з поданих речень і запишіть речення з прямою мовою. Використовуйте наведені дієслова. Один з вас має ставити слова автора перед прямою мовою, а інший – після.

1. Панас Мирний говорив: «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова». «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова», — говорив Панас Мирний.

2. Г. Лаубе твердив: «Нападати на мову народу — це означає нападати на його серце». «Нападати на мову народу — це означає нападати на його серце», — твердив Г. Лаубе.

3. Т. Шевченко писав: «Не цурайтесь того слова, що мати співала...» «Не цурайтесь того слова, що мати співала...» — писав Т. Шевченко

4. В. Сосюра переконував: «Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема». «Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема», — переконував В. Сосюра.