1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 492

Перебудуйте подані речення на синонімічні речення з прямою мовою. Перебудовані речення запишіть. Накресліть схеми двох речень з прямою мовою (на вибір).

1. Давня мудрість учить: «Не роби іншому того, чого не хочеш, щоб робили тобі».
2. Калина хвалилася: «Я з медом солодка».
3. Обіцяв горщик: «Розіб’ю казан!»
4. Юрко радісно вигукнув: «Моя мама найкраща!»